Neonske reklame

Nova Forma d.o.o. u svojoj ponudi ima izradu neonskih reklama prema zadanom tekstu, obliku ili logotipu, s mogućnostima montaže na različite podloge.

Same reklame se oblikuju tako da se neonske cijevi savijaju u određene oblike. Nakon savijanja, neonske cijevi se montiraju na različite podloge, bilo direktno na zid ili na ploču koja se zatim montira na željenu plohu. Pod pojmom neon se podrazumijeva i stil rasvjete koji se radi od specifično posloženih LED lampica.

Nova Forma tvrtka je sa dugom tradicijom izrade reklamnih i drugih elemenata vizualne komunikacije, od natpisnih ploča za odvjetnička društva, preko svjetlećih reklama do reklamnih stupova – totema. Imali smo priliku surađivati sa dugim nizom klijenata, a samo neki od njih su tvrtka Ledo, televizijskom kućom Nova TV, trgovačkim lancom BIPA Hrvatska i benzinskim crpkama KTC.