Dizajn i grafička priprema

Nova Forma d.o.o. pruža Vam kompletnu uslugu, od početne ideje, izrade koncepta, dizajna i projektiranja, preko izrade i montaže, pa do održavanja i servisa svih elemenata vizualne komunikacije.

Glede dizajna i projektiranja, Nova Forma ulaže svo svoje stručno znanje i iskustvo kako bi koncept ideje pretvorili u tako dizajniran projekt koji je najbolje i najlakše uspješno izraditi i montirati, bilo da vam je potrebno reklamno opremanje trgovinehotela ili pak benzinske crpke.