Info pultovi i sajmovi

Nova Forma nudi niz proizvoda za reklamno-vizualno opremanje sajmova i bogato iskustvo pri izradi info pultova različite namjene i izgleda. Bez obzira radi li se o velikom događanju, festivalu ili izložbi, sposobni smo u potpunosti se prilagoditi traženim specifikacijama vezanim uz same fizičke dimenzije ili parametre tražene od organizatora, kreirajući proizvod koji zadovoljava svaki traženi standard kvalitete, kao i želju samog klijenta.

Standardni reklamni elementi za sajmove

  • display ili svijetleće reklame, koje se mogu izvesti u tipiziranim ili dimenzijama prema Vašim specifičnim potrebama.
  • natpisi ili oznake rađeni iz širokog spektra materijala, kao što su plexiglass, aluminije, forex, inox, mesing itd.

Također su traženi i posebni elementi interijerskog vizuala, poput:

  • mini-pilonaili manjeg izložbenog stupa na kojem možete izložiti vašu reklamu;
  • recepcijskih oznaka
  • stalakaza brošure ili proizvode
  • te nosača informacija.